Siden det kom nytt lovverk 1. juni 2016 som gjorde det enklere med landbaserte oppdrettsanlegg, har