Seabee er et nasjonalt dronesenter som etableres i Oslo og Trondheim. Prosjektet startet 1. april i år, men det offisielle startskuddet gikk av i juni da rundt 40 personer samlet seg til oppstartsmøte.

– Dette trengs for å gjøre forskning på og forvaltning av kystsonen billigere og mer effektivt enn i dag, sier Kasper Hancke, seniorforsker ved Norsk institutt for vannforskning (Niva) og leder for Seabee.

Droner er allerede mye brukt av aktørene i prosjektet og mange andre langs kysten i Norge.