Brevet er på tre sider og inneholder til dels sterke formuleringer. Brevet er undertegnet av administrerende direktør Tom Eirik Aasjord i Nova Sea, regiondirektør Ørjan