Det melder Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding fredag. Det er i forbindelse med styrevalg i Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF) og Norges Sjømatråd at dialogmøtene etableres.

– Disse selskapene er helfinansiert av fiskeri- og havbruksnæringen gjennom en avgift, og jeg ønsker derfor å styrke næringens involvering i styrevalgene, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i pressemeldingen.

Avgjørende for å sikre tillit

Dette skjer etter at Norges Fiskarlag og Sjømat Norge tidligere i år sendte en felles henvendelse til statsråden om saken. Der anmodet de om at departementet oppnevner styrer som utelukkende består av personer med en aktiv rolle i sjømatnæringen.

Siden juni 2015 har Norges Sjømatråd hatt en ekstern styreleder, som ikke er en aktiv næringsutøver i bransjen.

«At Sjømatrådet helt og fullt styres av aktive næringsaktører, er avgjørende for å sikre fremtidig tillit til organisasjonen i alle ledd av næringen», het det i henvendelsen.

Skal få komme med innspill

Nå svarer altså departementet med å la næringen få komme med innspill og råd til styresammensetningen i selskapene, gjennom sine organisasjoner. Invitasjon til dialogmøtene vil komme i god tid før styrevalgprosessene, opplyser departementet.