Denne uken kan Finansdepartementet komme med det endelige lovforslag til grunnrenteskatt på lakseoppdrett. Spørsmålet alle stiller seg er om satsen blir senket fra foreslåtte 40 prosent, og om hvilke endringer som må til for å få saken gjennom i Stortinget.

Siden nyheten om grunnrenteskatt sprakk i slutten av september har lakseselskapene kansellert, redusert eller utsatt investeringer for over 40 milliarder kroner, ifølge bransjeorganisasjonen Sjømat Norge. Det har vært permitteringsvarsler og permitteringer. Samtidig har pengene har rent inn, så langt uten ekstraordinære skattekostnader.