Denne uken kan Finansdepartementet komme med det endelige lovforslag til grunnrenteskatt på lakseoppdrett. Spørsmålet alle stiller seg er om satsen blir senket fra foreslåtte 40 prosent, og om hvilke endringer som må til for å få saken gjennom i Stortinget.

Siden nyheten om grunnrenteskatt sprakk i slutten av september har lakseselskapene kansellert, redusert eller utsatt investeringer for over 40 milliarder kroner, ifølge bransjeorganisasjonen Sjømat Norge. Det har vært permitteringsvarsler og permitteringer. Samtidig har pengene har rent inn, så langt uten ekstraordinære skattekostnader.

Fjerde kvartal 2022 ble det siste kvartalet for den norske oppdrettsnæringen uten den ekstraordinære skatten. Det ble et sterkt kvartal for omtrent alle de børsnoterte lakseprodusentene. Salmars virksomhet i Nord-Norge ble marginvinnen, viser en sammenstilling gjort av DN/IF.

– Nok en gang leverer segment Nord et resultat som vi er veldig godt fornøyd med. Gjennom 2022 har Nord-Norge vist en solid trend med gode biologiske og operasjonelle resultater, sa Salmar-sjef Frode Arntsen da han presenterte tallene.

Til tross for oppkjøp av virksomhet med lavere marginer enn hva selskapets egen virksomhet hadde, ble resultat per kilo slaktet laks her 32,3 kroner kiloen. Det en oppgang på nesten åtte kroner kiloen fra samme periode året før.

I Midt-Norge gjorde Salmar det ikke like godt. Der var marginen svakere enn samme kvartal i fjor. Tilsvarende utvikling hadde også Lerøy, som også har stor virksomhet i Midt-Norge.

Fremgang for Mowi

Analytiker Christian Olsen Nordby i meglerhuset Kepler Cheuvreux viser til at det var flere produksjonsutfordringer i Midt-Norge i fjerde kvartal.

– Midt-Norge var generelt svakt i kvartalet. Mer lakselus og gjellesykdom gjorde at kostnadene der var høyere, i tillegg til at oppnådde salgspriser ble lavere. Særlig Salmar slaktet ut en del fisk der som fikk nedgradert kvalitet, og dermed oppnådde lavere salgspriser, sier han.

Nordby er spesielt imponert over fremgangen for Mowis norske virksomhet.

– Mowi-konsernet totalt sett har gjort det ganske bra den seneste tiden, og særlig i Norge. I mange år har Mowi og Lerøy gjort det ganske likt justert for størrelse, men nå har Mowi rykket fra, sier han.

Kepler Cheuvreux er positive til lakseaksjene, og anbefaler særlig sine kunder å kjøpe nettopp Mowi, samt Bakkafrost.

Slakteriet Salmosea på Rørvik ble nylig overtatt av Salmar, da selskapet ble slått sammen med Salmonor og Norway Royal Salmon (NRS). Med sterke laksepriser kan inntjeningen i første kvartal bli veldig bra. I alle fall før skatt. Foto: Per Thrana

– Bakkafrost Skottland har gjort det bra så langt i år, og vi tror på en kraftig bedring der, sier Olsen. I fjerde kvartal gikk det derimot elendig, med et tap på nær 40 kroner kiloen.

Færøyske Bakkafrost kjøpte i 2019 det børsnoterte selskapet The Scottish Salmon Company. Virksomheten har så langt ikke vært noe god butikk for færingene. Både i 2021 og 2022 tapte de penger, mens inntjeningen på Færøyene har vært meget sterk. Massive investeringer i nye smoltanlegg er det som skal være med å snu skuta, men gitt laksens livssykkel tar det noe tid før resultatene kommer, har selskapet meldt.

– Kan bli en fest

Så langt i år har lakseprisene vært knallsterke, og tidvis godt over 100 kroner. Norges sjømatråd meldte forrige uke at februar ble den første måneden noensinne hvor eksportprisen på norsk laks endte på over 100 kroner kiloen.

Ifølge Olsen Nordby i Kepler er referanseprisen Nasdaq per uke 9 på 97 kroner kiloen, mot 77 kroner kiloen på samme tid i fjor. Det sterke markedet støttes av utsikter til kun 2 prosent økning i slaktevolumene globalt, ifølge estimater fra Kontali Analyse.

– De fleste selskapene har solgt en lav andel av produksjonen sin på kontrakt. Vi har et sterkt spotmarked, og det kan bli en fest i første kvartal, sier Olsen.

Den økonomiske festen er vel å merke før skatt.

– Hva resultatene blir etter skatt, er vanskelig å si, siden vi fortsatt ikke vet hva skatten blir, sier Olsen.

Regjeringens proposisjon til grunnrenteskatt på laks skal etter planen sendes til Stortinget i løpet av mars måned, hvor den er ventet vedtatt i løpet av våren. Mange spekulerer i at forslaget vil komme før Senterpartiets landsmøte, som arrangeres i Trondheim 17. mars – 19. mars.

Da Finansdepartementet sendte skatten på høring i slutten av september 2022 ble det lagt opp til en grunnrenteskatt på 40 prosent fra verdiskapingen i sjøfasen. Skatten skal gjelde fra 1. januar.

I november kom flere busslaster med laksearbeidere til Oslo. De markerte sin motstand mot den foreslåtte grunnrenteskatten på lakseoppdrett. Nå er det varslet en lignende markering i Trondheim, utenfor Senterpartiets landsmøte neste uke. Foto: Per Thrana