Det er ein nedgang frå året før på 28 prosent. Fangsten fordelte seg på 219,2 tonn laks, 5,1 tonn sjøaure og 10,5 tonn pukkellaks. Det blei rapportert lite fangst av