I 2014 var det 885.000 tonn restråstoff fra en råstoffbase på 3,4 millioner tonn fisk og skalldyr.Det er SINTEF som har utarbeidet analysen for Fiskeri- og Havbruksnæringens