I starten av innlegget sa ministeren at han ikkje ville seie