Det skriver Fiskeribladet mandag ettermiddag.

Medlemsmøtet i Sjømat Norge i Svolvær mandag var fiskeriministerens første mulighet til å treffe noen av de oppdretterne som de siste par ukene har strevet døgnet rundt for enten å destruere død laks, slakte ut før algene angrep, eller flytte utsatt laks til andre lokaliteter.

I det som i verste fall bare er en pause i algeangrepene, mente Nesvik tiden var inne for å høre beskrivelsen av situasjonen fra oppdretterne sjøl.

Alger i havet

Alger er den dominerende plantegruppen i havet. Planteplankton svever fritt i vannet.

Planktonalger er først og fremst nytteplanter – grunnlaget for nesten all biologisk produksjon i havet.

Planteplankton er mikroskopiske planter der cirka 75 av omtrent 4000 arter er giftige.

Når en alge skaper problemer av helsemessig eller økonomisk art, kalles det en skadelig algeoppblomstring.

Det er skadelig oppblomstring av algen Chrysochromulina leadbeateri som har forårsaket laksedød i Nordland og Troms.

Kilde: Havforskningsinstituttet

Stiller opp

Og han var rimelig klar på talerstolen i Svolvær: Myndighetene stiller opp, og vil ha med seg næringa på en drøfting av hva som er riktige tiltak på kort og lengre sikt.

Næringsrepresentantene var ganske klar på at så snart man kan legge algesituasjonen bak seg, bør tiltakene rettes mot den enkelte oppdretters muligheter til å komme i forsvarlig drift igjen. På lengre sikt må beredskapsordningene utvikles for å kunne takle nye algeutbrudd på en best mulig måte, samtidig som det må forskes på om det fines muligheter for å unngå eller omgå de verste konsekvensene neste gang noe slik skjer.

Klar beskjed

– Dette var det vi kunne håpe på fra ministeren. Jeg tar dette som en klar beskjed om at vi vil få skalt MTB-kompenserende tiltak, og at vi kan sette oss ned og diskutere hvordan slike tiltak skal utformes i praksis, sa Tore Lundberg i Gratanglaks, profilert oppdretter og representant for ett av de anleggene i Astafjordene som er rammet av algeoppblomstringen.

Tore Lundberg i Gratanglaks Foto: Jon Eirik Olsen

Lundberg understreket at MTB-tiltakene kan være tillatelse til å la mer laks vokse seg større utover høsten, eller det kan være tillatelse til å sette ut mer smolt enn ellers for dem som har mistet den yngste laksen. Uansett peker Lundberg på behovet for at tiltak som nå settes inn kan virke over tid for å ha den effekten man ønsker.

Behovet for denne typen tiltak, og for klarsignal så raskt som mulig, ble også understreket av Søren Balteskard i Northern Lights Salmon, et av anleggene som ble tidligst og kraftigst rammet, og som har vært mye profilert i media siden algene først ble påvist rundt 14. mai.

Beredskap fortsatt

Men partene understreket samtidig alle at de er innforstått med at algeproblemene slett ikke kan regnes som et tilbakelagt stadium selv om det mandag virket roligere ute på anleggene.

Det betyr i praksis at overvåkningen av havområdene rundt Sør-Troms, Ofotfjorden og indre deler av Vestfjorden fortsetter i regi av Fiskeridirektoratets «Rind» med mobilt laboratorium om bord, samtidig som oppdretterne lokalt, sammen med Mattilsynet og Havforskningsinstituttet fortsetter prøvetakingen.

Søren Balteskard i Northern Lights Salmon Foto: Jon Eirik Olsen

– Ikke næringas feil

Både fiskeriminister Nesvik, Sjømat Norge og oppdretterne som hadde ordet på møtet benyttet anledningen til å berømme alle involverte myndigheter og etater for særdeles rask reaksjon da algeproblemene oppsto, slik at alle ressurser kunne settes inn på riktig sted. Blant annet måtte det utstedes en rekke dispensasjoner for flytting av fisk, for bruk av alle tilgjengelige båter og for å kunne samarbeide over tidligere barrierer.

– Og ikke minst må vi rose alle som har stått på fra morgen til kveld i denne saken, sa Nesvik, og understreket at her er både lokalsamfunn og tilstøtende aktiviteter rammet.

Og han understreket:

– Dette er ikke næringa sin feil! Med klar adresse til en del kommentarer og kommentarfelt som stort sett har bidratt negativt i en situasjon Nesvik mente oppdrettsnæringa burde ha full støtte fra alle hold.

Likte du denne artikkelen? Les flere saker fraFiskeribladet.no