IntraFish skrev onsdag at en lite kjent forskrift vedtatt av Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) gjør at det er