Tirsdag ettermiddag publiserte Nærings- og fiskeridepartementet en rapport de hadde bestilt fra Menon Economics. Rapporten har tittelen «Evaluering av utviklingstillatelser for havbruksnæringen