I et skriftlig spørsmål til Nesvik, skriver stortingsrepresentant Ruth Grung (Ap) dette 16. januar om slaktebåten «Norwegian Gannet»:

«Hordaland Høyre går i BT den 15. januar ut mot Fiskeriministeren og mener han misbruker regelverket som forbyr eksport av skadet oppdrettsfisk – såkalt produksjonsfisk. Hensikten med Kvalitetsforskriften er å beskytte omdømme av norsk sjømateksport. Ove Trellevik uttaler at «det er en skandale hvis regjeringen følger fiskeriminister». Norge har tidligere vært utsatt for straffereaksjoner. Mener ministeren det fortsatt er relevant å hindre eksport av produksjonsfisk for å beskytte omdømme av norsk sjømateksport?»

I går, onsdag, svarer Nesvik dette:

«Dersom fisk med sår og mangler havner i markedet, kan det få svært negative konsekvenser for hele næringen. Tap av omdømme vil ikke bare påvirke produsenter og eksportører, men potensielt også få negative samfunnsøkonomiske virkninger. Det er helt klart i norsk interesse å fortsatt ivareta omdømmet til sjømaten som eksporteres. Det er derfor svært viktig å sikre at den fisken som eksporteres og omsettes på markedet er av høyeste kvalitet, og med det bidrar til markedsadgangen for norsk fisk i utlandet. Fiskekvalitetsforskriften stiller krav til innenlands sortering og retting av oppdrettet fisk for nettopp å hindre at fisk av dårligere kvalitet, såkalt produksjonsfisk, havner i markedet. Forskriften angir at oppdrettet fisk skal sorteres slik at fisk av dårligere kvalitet ikke omsettes til humant konsum. Videre åpner forskriften for at såkalt produksjonsfisk enten kan feilrettes ved virksomheter innenlands som har det nødvendige utstyr, eller brukes i produksjon av fiskemel og -olje.»

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – følg oss på Facebook, Linkedin og Twitter, eller abonner på vårt daglige nyhetsbrev. Her finner du ett sett med ordforklaringer for næringen.