I forslaget til grunnrenteskatt på havbruk har regjeringen lagt opp til til å gi et bunnfradrag på mellom 4000 til 5000 tonn. Dette for å spare de minste aktørene for utgifter. Næringen har selv påpekt i ulike høringssvar at dette bunnfradraget bør økes. Havbruksskatteutvalget foreslo ikke bunnfradrag da de kom med sin NOU i 2019 og nylig påpekte Skatteutvalget at det ikke bør være bunnfradrag i grunnrenteskatten for lakseoppdrett.

Det er en innstilling de to NHH-professorene støtter.

– Med en grunnrente som opptjenes hos både små og store aktører i havbruksnæringen er det klart uheldig om en del av næringen skal fritas fra grunnrenteskatten.