Visningstillatelser gir oppdrettere en gratis, tidsbegrenset konsesjon mot at de tilrettelegger for å opplyse allmennheten om lakseoppdrett. Ordningen er populær, og har de seneste årene tiltrukket