Fredag felte Bergen tingrett dom i saken mellom Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) på den ene side og