Øyvind Fylling-Jensen blir ny styreleiar ved Nord Universitet, skriv universitetet på sine nettsider.

Fylling-Jensen er administrerande direktør i Nofima AS i Tromsø. Han har tidlegare vore styremedlem i Forskingsrådet, og har samarbeidd med Universitetet i Tromsø — Noregs arktiske universitet. Fylling-Jensen tek over etter Vigdis Moe Skarstein.

Kunnskapsdepartementet har utpeikt ny styreleiar, og nye styremedlemar ved Nord Universitet for perioden 1. august 2021 til 31. juli 2025.

— Eg er trygg på at Øyvind Fylling-Jensen og dei andre styremedlemane vil bidra til å styrke utdanningane og forskinga ved Nord universitet. Det er særleg viktig for at universitetet kan bidra til å utvikle og omstille nærings- og arbeidslivet i regionen og bidra til å levere høgt kompetent arbeidskraft, seier forskings- og høgare utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Nye styremedlemar

Inn i det nye styret kjem også Eva Maria Kristoffersen, Anders Söderholm og Lise A. Dahl Karlsen. Kristoffersen er leiar i Egil Kristoffersen & Sønner AS og har styreerfaring frå mellom anna Noregs sjømatråd. Söderholm er professor og generaldirektør i Universitets Kanslers Ämbetet og noverande styremedlem. Dahl Karlsen er avdelingsdirektør i Brønnøysundregistera, og har styreerfaring mellom anna frå Helgelandssjukehuset.