– Søndag morgen den 13. september ble det observert en skade på nettingstrukturen i Ocean Farm 1. Skaden ble avdekket under rutinemessig daglig inspeksjon og skaden er nå utbedret, skriver selskapet i en pressemelding.

Snart utslaktet

Fiskeridirektoratet skriver i en pressemelding at «det er lite sannsynlig at den siste skaden har forårsaket noen omfattende rømming».

– Fiskeridirektoratet planlegger inspeksjon på anlegget i slutten av uken når det er ferdig tømt og all fisken er sendt til slakteri. Konstruksjonen skal da heves over overflatenivå, skriver direktoratet.

Hadde flenge også i august

27. august meldte Salmar om en flenge i nota på havmerden Ocean Farm 1. Noe fisk ble fanget i gjenfangsgarn utenfor, men omfavnet av rømmingen var ukjent.

1. september meldte Fiskeridirektoratet at de ikke utelukket en «større rømming» fra havmerden.

– Selskapet fikk melding om at det var fanget rømt oppdrettsfisk i området, og oppdaget da en skade i en sammenføyning mellom not og konstruksjon. Skaden er oppgitt å være cirka 6 meter lang.

– Selskapet driver gjenfangst i området og har meldt inn fangst av om lag 40 individer. Fisken har en snittvekt på i overkant av 5 kg, skrev direktoratet i meldingen sin da.

IntraFish har så langt ikke fått tak i Fiskeridirektoratet for ytterligere kommentarer. Salmar vil ikke si noe utover det som står i pressemeldingen de har sendt ut.

Se også; Salmars merd skulle være rømningssikker – nå har laks greid å stikke av to ganger