Selger er investeringsselskapet LionGem Sweden.  Avtalen omfatter Findus Gruppens virksomheter i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Frankrike, Spania og Belgia, inkludert merkevarene Findus, Lutosa og La Cocinera i disse markedene. Resten av Findus Gruppen, inkludert Young’s Seafood i Storbritannia, er ikke med i transaksjonen.

Oppgjøret skjer med en kontantandel på 400 millioner pund i kontanter, som finansieres med en kombinasjon av kontanter og gjeld. Resten av oppgjøret skjer ved at selgeren får 8,4 millioner aksjer i Nomad, med restriksjoner knyttet til videresalg.

Transaksjonen