Namdal Settefisk AS og Namdal Torsk AS har inngått samarbeid med Norcod AS og signert en avtale om samdrift på sjø. Videre har Norcod AS og Namdal Seafood AS inngått samarbeid som gjelder slakting av oppdrettstorsken. Målet er å kunne slakte torsk på helårsbasis ved Namdal Seafood sine lokaler i Flatanger, i løpet av 2023.

Det opplyser Namdal Settefisk og Norcod AS i en felles pressemelding onsdag.

Salget av fisken skal skje i samarbeid med Sirena Group, og det tas sikte på å nå et slaktevolum på rundt 30.000 tonn årlig.

«For Namdal Settefisk AS Group er dette en av de største avtaler som er inngått med et enkelt firma om samarbeid og vil ha stor betydning for våre planer og satsninger fremover på oppdrettstorsk, slakting og videreforedling», heter det i meldingen.

Første utsett er planlagt ved Namdal Settefisks lokalitet på Otterøya i løpet av januar 2020.