Fakultet for biovitenskap og akvakultur
  • Ett av fem fakulteter på Nord universitet – som er et resultat av sammenslåing av Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nesna og Høgskolen i Nord-Trøndelag.
  • Fakultetet har grønne studieprogrammer på Steinkjer.
  • Blått fokus på utdanning og forskning på campus i Bodø. Der undervises og forskes det på bl.a. akvakultur, marin økologi og dyrepleie.
  • Fakultetet har 137 ansatte og totalt 785 studenter hvor 466 studenter er knyttet til campus Bodø.
  • Har egen forskningsstasjon, Mørkvedbukta, som ligger ved sjøen cirka 1 km nedenfor campus.
  • I