– Vi hadde opprinnelig avtalt transport i februar, og levering på lokalitet 1. mai. Det kommer ikke til å skje, og levering blir i sommer i stedet. Vi har mål om å sette fisk i Havfarmen i løpet av sensommeren, sier Martinussen til IntraFish.

Havfarmen bygges i tre enheter, som skal sammenføyes ved CIMC Raffles sitt verft i Yantai i Kina. Forrige uke meldte IntraFish at de tre enhetene ville komme på plass i dokken før årsskiftet, noe som var nesten et halvt år senere enn hva Nordlaks hadde meldt om i november 2018. Selskapet sa da at de likevel ventet at verftet ville ta igjen forsinkelsen, og levere som planlagt.

– Det greier de ikke, og vi har akseptert en senere levering. Dette er kontraktsmessige forhold vi ikke kommenterer før de faktisk er avklart, sier Martinussen nå.

Han sier at to av tre deler nå er på plass i tørrdokken, og at den tredje kommer i løpet av få dager.

– Havfarmen er en komplisert struktur, og et komplisert byggeprosjekt. Da det også ble økning i mengden stål, har byggingen tatt lengre tid enn først forutsatt, sier Martinussen.

Det var Teknisk Ukeblad som i september først meldte at prosjektet gikk på en smell, og måtte bruke 33.000 tonn stål – ikke 22.000 tonn som opprinnelig planlagt.

Fisken blir større før utsett

Fisken som skal settes i Havfarmen er allerede satt i sjøen.

– Den ble satt ut i september, sier Martinussen.

– Hva skjer med den, nå som enheten er forsinket?

– Planen er at vi skal sette ut fisken i Havfarmen på sensommeren. Vi ønsker å gjøre disse operasjonene for første gang i best mulig vær, og vi ønsker at fisken skal rekke å akklimatisere seg i Havfarmen før høststormene setter inn. Fisken står i sjøen og vokser som den skal.

Han ønsker ikke å tidfeste nærmere hva de i Nordland omtaler som «sensommer».

- Nordlaks er ikke part i forhandlingene med transportøren, og vi vil derfor ikke være konkret på tidspunkter nå.

– Har dere nok ledig MTB-kapasitet til dette da?

– Det må vi se på, og tilpasse produksjonen i henhold til det vi har tilgjengelig av fisk og MTB.

Nordlaks sa tidligere at de ville sette ut fisk på 1,0 – 1,5 kilo i havfarmen.

– Enn de ansatte som skal jobbe ved havfarmen – hva skjer med dem?

– De er på vei inn i selskapet. Noen har startet og noen starter senere. Staben skal få god til til å gjøre seg kjent med Havfarmen, og det skal også utvikles prosedyrer og gjøres andre forberedelser før vi kan starte produksjonen i Havfarmen.

Uvisst om erstatning

Havfarmen bygges av verftsgrupperingen CIMC Raffles. Martinussen vil ikke si noe om kontraktsmessige forhold og eventuelt krav om erstatning som følge av forsinkelsen.

– Vi har som sagt akseptert en senere levering. Dette er en komplisert konstruksjon som skal ligge mange år i sjøen uten å tas opp, så det er klart av vi må ta den tiden som trengs for å gjøre ting riktig nå.

Havfarmen skal ligge på lokaliteten Ytre Hadseløy, sørvest for Hadseløya i Hadsel kommune i Vesterålen. Enheten er 385 meter lang og 59,5 meter bred.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – abonner på vårt daglige gratis nyhetsbrev.