Det fremgår av et vedtak fra Fiskeridirektoratet. «Fiskeridirektoratet region Nordland har ikke registrert aktivitet på lokaliteten Tømmervik S siden 2011. Vi vurderer dermed at vilkårene i første ledd i § 18 i forskriften om tillatelse