– Vi er veldig fornøyde med å ha kommet til enighet med Hydra om overtagelse av dette utviklingsprosjektet. Konseptet passer godt inn i vår utviklingsstrategi, og vi har stor tro på konseptet. Denne typen teknologi er et riktig bidrag både til videreutviklingen av Nordlaks og til det teknologiske mangfoldet i havbruksnæringen, sier konsernsjef Eirik Welde i Nordlaks i en pressemelding.

«Produksjonstanken» består av en semilukket konstruksjon for oppdrett av laks med passiv vannutskifting – konseptet bruker naturkreftene for vanngjennomstrømning i anlegget.

– Tanken bak konseptet er å utnytte de komparative fortrinn for oppdrett av laks som man har i Norge, og samtidig ta i bruk tekniske løsninger for å adressere miljømessige utfordringer som lakselus. Dette er en god løsning også ut fra et bærekrafts- og fiskevelferdsperspektiv. Når vi overtar dette utviklingsprosjektet så begir Nordlaks seg samtidig inn på et nytt og interessant utviklingsspor, sier Welde i meldingen.

Illustrasjon av «Produksjonstanken». Utviklingskonseptet har fått tildelt fire utviklingstillatelser. Foto: Illustrasjon Hydra Salmon Company II.

Bygger nytt prosjekt med NSK Ship Design

Nordlaks jobber videre med prosjekteringen i samarbeid med partneren NSK Ship Design i Harstad, som også designet Havfarm 1 og Havfarm 2 for selskapet.

– Vi kan ikke si så mye om tidslinjen for bygging og drift enda. Vi har gjort en grundig vurdering av produksjonstanken og er trygge på at vi skal klare å realisere det i tråd med tilsagnet og gründernes konsept og ambisjoner. Nå setter vi inn våre ressurser for å få til nettopp det.

Produksjonstanken er om lag 72 meter i diameter og selve konstruksjonen stikker 31 meter under vann.

«Tanken er helt tett ned til 20 meter, og har dobbel rømningssikring. Fôringssystemer og andre oppdrettstekniske funksjoner vil være integrert i selve produksjonstanken», heter det i meldingen.

De to selskapene overtas fra Hydra Salmon Holding AS.

– Vi er glade for å ha funnet sammen med Nordlaks og for at vi nå har en løsning på hvordan prosjektet skal realiseres. For oss er det leit å gi slipp på et prosjekt vi har jobbet mye med og har veldig tro på, men samtidig handler dette om tilgang på kapital og at prosjektet også er avhengig av en industriell aktør for å lykkes, sier styreleder Olav Klungreseth i Hydra Salmon Holding i pressemeldingen.

Han legger til at Nordlaks gjennom Havfarmprosjektet har vist at de har evne til å styre og drive frem kompliserte utviklingsprosjekter.

– Vi er både spent og forventningsfull til at Nordlaks tar prosjektet videre.