– Vi forbereder oss på en langvarig situasjon og har beredskap for å evakuere fisk fra lokaliteter i Øst-Lofoten, som kan være mest utsatt hvis dette utvikler seg. Nå gjør vi klar