Det går fram av søknaden selskapet har sendt til Fiskeridirektoratet.«Vi imøteser en snarlig tilbakemelding. For fremdriften i prosjektet er det ønskelig med en avklaring