Forskerne som skal utveksle oppdrettserfaringer, kommer fra Canada, Færøyene, Island og Norge. Nofima mener det haster å komme med kunnskap om hva som er