Norges Fiskarlag foreslo stortingsmeldingen om sameksistens i havarealene på møtet. Det skal ha blitt godt mottatt, ifølge