Victoria Braathen er Norges Sjømatråds utsending i Kina. Hun forteller at hun er gjort kjent med denne forskningen gjennom medieomtale.

– Vi forstår dette er en foreløpig studie som ikke har vært gjenstand for faglig vurdering. Når det kommer til sjømat og mattrygghet viser vi for øvrig til Mattilsynet og deres uttalelser om COVID-19 og trygghet for å spise norsk sjømat, skriver Braathen i en epost til IntraFish.

Fiskeriutsending i Kina, Victoria Braathen. Foto: Norges sjømatråd

– Oppfatter dere at denne forskningen er blitt formidlet til allmennheten i Kina?

– Studien er slik vi forstår det ikke formidlet bredt, men henvisning er gjort av utvalgte medier og via sosiale medier.