Det var i juli i år at Mattilsynet innførte forbud mot eksport av levende