IntraFish har skrevet en rekke saker om striden rundt slaktebåten og eksport av såkalt produksjonsfisk. Kortversjonen er at Mattilsynet ga selskapet Hav Line sine planer klarsignal, noe Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) overprøvde. Som følge