«Velkommen til Atlanterhavet. Her koker sjøen av laks». Om man ikke vet bedre kan beskrivelsen stamme fra et oppdrettsanlegg