Det norske selskapet Norsal, med base i Stavanger, planlegger å starte prosjektet i Yantai, Kina, i løpet av første kvartal 2021 opplyste styreleder i selskapet, Heidi Baugsto i en digital signeringssermoni i helgen.

I første fase av prosjektet skal Norsal bruke 198 millioner dollar, tilsvarende 2,2 milliarder norske kroner i oppbyggingen av klekkeri, vekstkar og prosesseringsanlegg med kapasitet på 10.000 tonn per år.

I den andre fasen skal et tilsvarende stort beløp investeres for å bygge ytterligere et sett med klekkeri og oppvekstfasiliteter slik at produksjonen når et mål på 20.000