De planlagte landbaserte oppdrettsanleggene med en pris på rundt 9,5 milliarder norske kroner er et skritt nærmere å bli virkelighet.

Selskapet Aquacon frontes av tidligere Pareto Securities-direktør Henrik Tangen. Tidligere Mowi-direktør Marit Solberg er blant de som er med i styret til selskapet som planlegger en storstilt bygging i Maryland, øst i USA.

Miljømyndighetene i Maryland (MED) har utstedt en foreløpig tillatelse for å la AquaCon slippe ut behandlet «rensevann» i Marshyhope Creek, en sideelv til statens Nanticoke River, rapporterte nettstedet Southern Maryland Chronicle onsdag.