Det er det amerikanske sjømatselskapet Euclid Fish Company som har levert inn søksmål mot flere lakseselskaper, som de hevder har drevet med prisfastsetting i det amerikanske markedet. Blant de saksøkte er selskaper som Mowi, Lerøy Seafood Group, Grieg Seafood, Salmar, Bremnes Seashore og flere tilknyttede selskaper.

Euclid Fish Companys advokat Robert Gilbert sier til IntraFish at han ikke kan kommentere saken ytterliggere enn det som allerede er inkludert i søksmålet som ble innlevert tirsdag i en amerikansk distriktsdomstol i Florida.

Avviser prisfiksing

Grieg Seafoods administrerende direktør Andreas Kvame bekrefter til IntraFish at selskapet har mottatt saken og ser på den.

– Vi har registrert det, og vi ser på det, samt samarbeider med EU i deres undersøkelser, sier Kvame.

I søksmålet blir det hevdet at lakseselskaper og andre medsammensvorne i begynnelsen av juli 2015, eller tidligere, har inngått og forpliktet seg til «i en kontrakt, kombinasjon eller konspirasjon med hensyn til oppdrettslaks og produkter avledet derfra, i urimelig handelsbegrensning som faller under deler av Sherman-loven.»

Sherman-loven er ble vedtatt i 1890 og omfatter kartellforebyggende lovgivning.

– Saken er basert på Europakommisjonens undersøkelse som startet i februar, sier Kristina Furnes, kommunikasjonsdirektør i Grieg Seafood, til IntraFish.

– Vi er ikke kjent med noen anti-konkurranse-oppførsel, ikke i Norge, EU eller USA, sier hun.

– Deler sensitiv informasjon

Euclid hevder i rettsdokumenter at konspirasjonen om prisfastsettingen inkluderer lakseoppdrettsselskaper som deler konkurransemessig sensitiv informasjon mellom seg og deltar i møter for å fastsette, øke, opprettholde eller stabilisere prisene.

Euclid viser til en lignende pågående undersøkelse i Europa der Europakommisjonen undersøker om lakseoppdrettere er eller har deltatt i konkurransehindrende avtaler og praksis for å koordinere prisene.

Listen over saksøkte selskaper inkluderer: Mowi ASA, Marine Harvest USA, Harvest Canada Inc., Ducktrap River of Maine LLC, Grieg Seafood ASA, Grieg Seafood BC Ltd., Bremnes Seashore AS, Ocean Quality AS, Ocean Quality North America Inc., Ocean Quality USA Inc., Ocean Quality Premium Brands Inc., Salmar ASA, Lerøy Seafood Group ASA, Leroy Seafood USA Inc. og Scottish Sea Farms Ltd.

Chilenske lakseoppdrettsselskaper er ikke navngitt i søksmålet. I 2018 leverte Chile over 160.000 tonn atlantisk laks til det amerikanske markedet, og Norge leverte over 54.000 tonn.

Struktur oppfordrer prisfastsetting

I søksmålet hevdes det at strukturen i lakseoppdrettssektoren og andre egenskaper på markedet gjør det gunstig for antikonkurranse. Nærmere bestemt antyder rettsdokumentene barrierer for å komme inn i lakseoppdrettsnæringen som en faktor som bidrar til mulig kartelltypeadferd blant eksisterende selskaper. Dokumentene peker også på oppdrettslaksens natur som handelsvare og Norges dominans som global leverandør som begrunnelse for søksmålet.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – abonner på vårt daglige gratis nyhetsbrev.