Trass i at volumet auka med 3 prosent, auka inntektene berre 1 prosent til