Daglig leder i Norwell Ingrid Kassen sier til IntraFish at selskapet lurer på hvordan det kommer til å gå med et marked i koronakrise:

– Vi jobber fra dekk til dekk, som vi sier. Jeg har vært opptatt av transporten i det siste, og at den ikke stopper opp. Vi har funnet en løsning på det, og det er jo bra, sier hun.

For Norwell går dagene med til å vurdere risiko, samt å finne rett pris i et usikkert marked.

– Det uforutsette kan fort skje og jeg tror det er anspent for alle parter. Nå er vi midt oppi det og holder på med å lande avtaler med kundene våre. Vi kjører på med løpende drift som er fastsatt. Det vi fokuserer på er å få varene frem på en sikker måte, sier Kassen.

Markedet kan brått endre seg

I et marked preget av reiserestriksjoner og forholdsregler for å hindre koronasmitte, kan ting skje brått, understreker Kassen. Hun forteller at Norwell holder godt øye med valutaendringer.

Men det er ikke bare i fjerne markeder selskapet må ta hensyn til at forholdsregler innføres:

– Fra og med i dag, mandag, vil alle i Norwell ha hjemmekontor som en del av våre tiltak for å forebygge smitte av koronaviruset. Da kommer vi til å bruke videokonferanser og jobbe elektronisk.

Fornøyd med 2019 tross nedgangen i driftsresultat

Kassen beskriver fjoråret som et år preget av tøff konkurranse:

– Det er alltid hard konkurranse. Det er mange eksportører som slåss om den samme fisken og kundene. Så lenge ikke produksjonen øker, vil det være sterk konkurranse, sier hun.

Samtidig kan hun nevne at fjorårets omsetning på 1,78 milliarder kroner var et rekordår for selskapet. Det eksporterte volumet til selskapet økte også fra 2018 til 2019, til rett i underkant av 30.000 tonn.

– Det er vi veldig fornøyd med, sier Kassen.

Selskapet har også hatt en volumøkning til det asiatiske markedet, som kommer av en nyansettelse som jobber eksklusivt mot regionen. Hun beskriver at eksporten til Asia har vært trøblete i 2020. Norwell hadde storfisk klar til eksport, men grunnet starten på koronavirusets spredning, var det vanskelig å få tak i transport.

– Vi er fornøyd med 2019 tross nedgangen i driftsresultat. Året begynte ganske mørkt, men tok seg opp igjen mot siste kvartal. Jeg tør ikke si noe om 2020 helt enda. Vi får se hvordan koronaviruset utspiller seg. Vi bygger ikke volum i denne perioden grunnet viruset. Nå handler det om å opprettholde status quo.

Tapte 38 prosent av driftsresultatet i fjor

Driftsresultatet til eksportselskapet ble redusert med 12,6 millioner kroner i løpet av fjoråret. Fra 33,2 millioner kroner i 2018, til 20,6 millioner kroner i fjor.

Ifølge årsberetningen var det svekkede driftsresultatet ventet, og innarbeidet i Norwells budsjett for 2019.

«Selskapet opplever i mange markeder en stadig sterkere konkurranse med andre bransjeaktører, noe som materialiserer seg i reduserte dekningsbidrag. I lys av dette er styret svært tilfreds med resultatet og volumutviklingen som er oppnådd i 2019», heter det i årsberetningen.

Mål om økt volumvekst

Det fremkommer også i årsberetningen at ledelsen og styret har en målsetning om volumvekst i 2020. Selskapet ønsker også å styrke sin posisjon som en mellomstor eksportør av laks i løpet av både inneværende år og i et lengre tidsperspektiv.

Av de 19,3 millionene i overskudd, ble 15 millioner avsatt til utbytte, mens 4,3 millioner ble satt av til selskapets egenkapital.

Solgte mindre til andre markeder

Norwell har hovedmarkedet sitt i Europa. Salgene til dette markedet økte i løpet av fjoråret. Selskapet eksporterte laks for 1,28 milliarder kroner til Europa i 2018, mens de eksporterte for 1,48 milliarder kroner i 2019.

Samtidig kommer det frem i årsregnskapet at selskapets salg til andre land og Norge, minket i 2019. I Norge ble salget redusert med om lag 25 millioner, og i andre land ble det redusert med mer enn 40 millioner kroner.

Norwell holder til i Florø i Flora kommune, men har også salgskontorer i Storbritannia og Danmark. Selskapet har 12 ansatte.

---

NORWELL AS 2019 2018 Endring
Omsetning 1 785,5 1 650,0 8,2 %
Op. driftsresultat 20,6 33,2 -37,9 %
Resultat før skatt 24,6 34,0 -27,6 %
Nettoresultat 19,4 26,0 -25,5 %
Driftsmargin 1,15 % 2,0 % -42,8 %

---

Les også: