– Vi opplever stor usikkerhet på markedssida. Kundene er mer nølende til å gjøre transaksjoner. Derfor varierer volumet på hva vi skal levere, betydelig fra dag til dag og fra uke