Ny brønnbåt til Nova Sea Service

Nybygget vil få følgende hoveddimensjoner;

  • Lengde o.a. 76,96 meter
  • Bredde 17,80 meter
  • Dybde i riss 5,90 meter
  • Lasteroms volumet er på 3000 kubikkmeter som gir en kapasitet på føring av 450 tonn med levende fisk.
  • Lasterommet er fordelt på to fiskebrønner.
  • Båten vil ha innredning for 12 personer.

– Dette er et skip med stort fokus på miljø med lavt drivstofforbruk og sterkt redusert utslipp til luft, sjø og støy, heter det i en pressemelding.

Brønnbåten har en lastekapasitet på 3000 m³ og er spesielt designet for lukket transport med RSW kjøling, lavt dyptgående for smolt-transport og dewatering-system for ferskvannsbehandling av fisken.

Leveres i 2021

Skroget blir bygget i utlandet og nybygget skal overleveres rederi i september 2021.

Skipet skal bygges med dieselelektrisk fremdrift og ESS-batteri anlegg for hybriddrift, samt stor landstrømkapasitet.

Batteripakken blir brukt for å ta belastningstoppene under drift (peak shaving) for å redusere antall generatorer i drift og dermed redusere drivstofforbruket, samt at båten kan ligge til kai uten en ‘høylytt’ generator i kortere eller lengre perioder avhengig av landstrømkapasiteten i havnene.

– Viktig kontrakt

Båten skal også utstyres med full rensing av eksosutslipp etter nye IMO NOx Tier III krav med NOx-rensing av eksos, og som totalt gir et sterkt redusert utslipp til luft og støy.

Nybygget er designet for å trykk-losse til merd eller direkte til anlegg på land, til sortering, avlusing og lignende uten bruk av vakuumpumpe for mest mulig skånsom behandling av fisken.

– Vi fra verftets side ser på denne kontrakten med Nova Sea Service AS som meget viktig for vår posisjon som ledende brønnbåtbygger, og vi er svært glad for at rederiet nå ønsker å satse på et meget miljøvennlig skip, skriver verftet i en pressemelding.

Aas Mek. skal bygge ny brønnbåt for Nova Sea Service. Foto: Pressefoto