Mens Nova Sea i tredje kvartal i fjor slaktet 14.292 tonn laks, ble dette økt til 17.467 tonn i tredje kvartal i år. Det går frem av kvartalspresentasjonen til Mowi som