Kilde er professor og overlege Ulla Breth Knudsen ved fertilitetsklinikken på Regionshospitalet Horsens. Hun uttaler seg til Danmarks Radio. Sammen med to kollegaer har hun analysert 16