– Den første merden begynner å bli ferdig og om ikke lenge skal den være på vei til Norge. Vi forventer å få fisk i sjøen til sommeren med slakting første halvdel 2022, sa administrerende direktør Charles Høstlund under selskapets digitale presentasjon av kvartalsrapporten tirsdag.

Merden skulle egentlig kommet til Norge i 2020, men det ble varslet forsinkelser i fjor sommer – og nå er det klart at den første av to merder snart er på vei til Norge.

Finansdirektør Ola Loa kunnen fortelle at det er en total økning i investeringsrammen på prosjektet på 150 millioner kroner.

Åtte tillatelser

NRS forventer å produsere mellom 4000 og 5000 tonn fisk i Artic Fish Farm i utviklingsfasen.

– Men når vi får konvertert det over til vanlig lisenes, forventer vi å slakte cirka 9.000 tonn i året, sa Loe videre.

Norway Royal Salmon fikk i 2017 åtte utviklingstillatelser for sin offshore-merd «Artic Offshore Farming». Merden skal ligge på lokaliteten Fellesholmen utenfor Kvaløya i Tromsø.

Merden er designet for å operere i værharde omgivelser. Fiskefarm-konseptet er basert på å kombinere flere individuelt forankrede merder på 77 meter i diameter, solid fortøyd til havbunnen med liner, som om det var oljeinstallasjoner.

Høy produksjonskost

NRS meldte om et driftsresultat før verdijusteringer på 17 millioner kroner i fjerde kvartal, ned fra 136 millioner kroner på samme tid i fjor.

Selskapet har en driftsmargin per kilo laks på 5,05 kroner i fjerde kvartal 2020. Det er kraftig ned i forhold til tilsvarende tall fra samme kvartal året før, hvor driftsmarginen lå på 17,71 per kilo

Selskapet endte med en produksjonskost på 43,69 kroner per kilo i fjerde kvartal. Opp fra 40,44 kroner fjerde kvartal 2019.

– Vi måtte endre uttak og lokalitetene vi slaktet fra – kosten gikk ikke så mye ned som forventet. Vi fikk ikke tillatelse til å bruke lisensen til Artic Fish Farm på ordinær produksjon, noe som gjorde at vi måtte ta ut mye småfisk. Vi har slaktet fisk med lav snittvekt og har hatt høye brønnbåt- og slaktekostnader, sier Høstlund under presentasjonen.

Positivt markedsbilde

Høstlund oppsummerte kvartalet slik:

– Vi har for høy produksjonskostnad. I sum har vi levert et kvartal med lav margin. Markedet er fortsatt preget av covid-19, men løfter vi blikket har vi et positivt markedsbilde. Vi forventer reduksjon i kost i kommende kvartal.

Artic Fish blir notert på Euronext Growth førstkommende fredag, etter en vellykket privat plassering denne uken.

– Det er gledelig at vi har fått gjennomført plasseringen. Vi har vært på Island siden vi gikk inn i selskapet i 2016, og vi har hatt fin utvikling i selskapet siden vi startet. Vi har et godt management og ser gode vekstmulighetet, sier Høstlund.

NRS eier når 51,3 prosent av aksjene i Artic Fish.

_________________________________________________________________________________________________

Har du lyst til å lese flere nyheter fra havbruksnæringa? Prøv oss for 1 krone den første måneden