Torsdag morgen var det duket for nok et slag i kampen om kontroll i laksekonsernet NTS i Rørvik i Trøndelag. Denne gangen var det i form av en ekstraordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon (NRS), et børsnotert lakseselskap som NTS eier 68 prosent av.

Det manglet ikke på tungvektere i møterommet hos Norway Royal Salmon (NRS) i Trondheim sentrum. Finansnestor Jan Petter Sissener hadde tatt turen fra Oslo. Milliardær og storeier Helge Gåsø kom fra Frøya, mens en annen milliardær og storeier, Nils Martin Williksen, kom fra Rørvik. Med seg hadde de ulike rådgivere og advokater.

Salmonor
  • Lakseselskap med rundt 120 ansatte. Eies 100 prosent av det børsnoterte selskapet NTS
  • Er resultatet av en sammenslåing mellom Midt-Norsk Havbruk og Salmonor
  • Har hovedkontor i Rørvik, nord i Trøndelag og produksjon i flere kommuner i regionen. Slakter nær 40.000 tonn laks per år
  • Verdsettes til rundt 8,3 milliarder kroner i en avtale mellom NTS og dets børsnoterte datterselskap Norway Royal Salmon (NRS). Transaksjonen er omstridt av selskapenes nye styrer. Den avtalt, men ikke gjennomført

Dagens agenda var votering over en kapitaltilførsel på inntil 2,2 milliarder kroner, penger som Norway Royal Salmon skal benytte til å kjøpe lakseprodusenten Salmonor fra sin egen hovedeier. I tillegg skal det betales med egne aksjer.

Med 68 prosent av aksjene kunne NTS egenhendig avgjøre resultatet. Det var NTS' styreleder Nils Martin Williksen som møtte med fullmakter for disse aksjene.

Styreleder Nils Martin Williksen i NTS (helt til høyre) møtte med advokat Mons Paulsen fra Thommessen (i midten) og Stig Berge (til venstre) Foto: Robert Nedrejord

Betyr ikke nødvendigvis stans

På generalforsamlingen ble det presisert at selv om det stemmes nei til kapitalforhøyelsen, betyr det ikke at NRS Farming ikke vil kjøpe Salmonor.

Det er utsatt til etter generalforsamlingen å ta stilling til.

– NTS sin ambisjon er få til konstruktiv dialog med NRS, finne god løsning ivareta alle aksjonærenes interesser. Takk for det, sa advokat Stig Berge i Thommessen. Han bistår NTS.

I en børsmelding skriver NTS:

«NTS har forsøkt å få til andre løsninger enn at det skulle stemmes over en emisjon i dag, men styret og ledelsen i NRS har ikke vist vilje til å finne slike løsninger».

NTS vil innkalle til en ny ekstraordinær generalforsamling i NTS for å ta stilling til et emisjonsforslag i NRS, opplyses det.

91,5 prosent stemte mot

Til tross for at NTS meldte at det ville stemme mot styrets forslag om kapitalutvidelse, var stemningen noe anspent mens tellekorpset gikk gjennom stemmesedlene.

Møtedeltakerne drakk kaffe og spiste vafler mens de ventet på resultatet fra opptellingen, som ble klar rett etter klokken 09:30.

Den viste at 91,52 prosent av fremmøtte aksjer stemte mot forslaget om en kapitalutvidelse, som dermed falt.

Ønsker granskning

Tidligere NTS-styremedlem Hans Martin Storø var blant dem som møtte i Trondheim. Han mener at dagens styre i NTS må granskes.

– Styret i NTS hadde alle fullmakter da kontrakten ble inngått. Jeg kan ikke se annet enn at styret er forpliktet i dag til å stemme for, sa han.

Han mener at det er «ekstremt negativt» for minoritetsaksjonærene at det stemmes nei til kapitalutvidelsen.

– NTS sitter på en stor gjeldsbelastning etter kjøpet av Norway Royal Salmon. Et av de tiltakene som skulle være med å redusere gjelden, sa Storø fra talerstolen.

Storeier Helge Gåsø forholdt seg taus under hele seansen, og ville heller ikke snakke med DN etter generalforsamlingen.

Tidligere styremedlem i NTS Hans Martin Storø på dagens ekstraordinære generalforsamling i NRS. Foto: Robert Nedrejord

Omstridt

Som DN skrev 29. mars er transaksjonen svært omstridt, og noe ledelsen i Norway Royal Salmon har jobbet for å gjennomføre tross massiv motstand fra sin hovedeier.

– Styret må tenke på aksjonærverdiene i Norway Royal Salmon, sa da konsernsjef Klaus Hatlebrekke, som understreker at det er mer enn én eier av det børsnoterte lakseselskapet.

Norway Royal Salmon (NRS)
  • Lakseselskap med produksjon i Troms og Finnmark samt på Island
  • Hadde et slaktevolum på 49.600 tonn i 2021
  • Selskapet har en stor salgsorganisasjon, som selger laks for mange eksterne kunder
  • Har rundt 220 ansatte
  • Børsnotert i Oslo, NTS er største eier med 68 prosent
  • Markedsverdi på rundt 9,3 milliarder kroner

Det var i januar at de to selskapene inngikk avtalen om kjøp av Salmonor. Siden da har styrene i både NTS og Norway Royal Salmon blitt byttet ut, og NTS-styret har forsøkt å stanse eller i det minste utsette transaksjonen.

– Aksjemarkedets vrede

Forvalter Jan Petter Sissener og hans fond er blant de største minoritetsaksjonærene i Norway Royal Salmon. Han har lenge vært tydelig på at han mener Salmonor-kjøpet må gjennomføres.

– Vår oppgave er å ivareta våre andelseiers interesse. Vi kan ikke skjønne at det er i deres interesse at denne transaksjonen ikke går gjennom. Det er en lovlig avtale inngått av et lovlig valgt styre, sa han til DN onsdag.

Den profilerte investoren varslet et mulig søksmål dersom transaksjonen ble avblåst.

– Om nødvendig vil vi gå til søksmål, og vi er ikke alene. Dersom dette skulle bli stemt ned, vil Salmar og NTS-styret utsette seg for det jeg vil kalle for det institusjonelle aksjemarkedets vrede, sa han.

Han mener blant annet at Salmonor nå er rundt 2 milliarder kroner mer verdt enn da avtalen ble inngått i januar. Dette fordi lakseprisen er sterk, og ventes å forbli sterk.

Samtidig med at eierne har kranglet om Salmonor, har det også vært uenigheter internt. DN skrev onsdag kveld at ansatte har varslet styret om dårlig arbeidsmiljø, og at advokatselskapet Hjort har foretatt en granskning. Konklusjonen er at ingenting ulovlig har skjedd.

Ikke uventet

Sissener sier etter generalforsamlingen at det ikke var uventet at kapitalutvidelsen ble stemt ned.

– Nå får vi se hva vi gjør. Vi kommer i alle fall til å bruke penger på advokater, sier han.

Sissener mener at deres andelseiere går glipp av rundt 20 millioner kroner dersom transaksjonen ikke gjennomføres. Det begrunner han med en oppgang på rundt 25 prosent for lakseaksjer notert ved Oslo Børs siden avtalen ble inngått i januar, og at verdien av Salmonor har utviklet seg tilsvarende.

– Det er penger vi skal ha dersom dealen ikke gjennomføres, sier Sissener.

Betingelse i Salmar-bud

Siden Salmonor-transaksjonen ble avtalt, har også Gustav Witzøe-selskapet Salmar varslet at det vil kjøpe hele NTS. Så langt har Salmar fått forhåndsaksept for rundt 50,2 prosent av aksjene.

En betingelse i budet fra Salmar er at Salmonor ikke blir solgt.

Salmar valgte nylig å forlenge akseptperioden i budet med fire uker, til 29. april. Selskapet har også forbehold om at det kan løfte betingelsen om Salmonor-salget.

I Salmar-budet, som hovedsakelig er med oppgjør i Salmar-aksjer, prises NTS til rundt 15 milliarder kroner.