Det går fram av en børsmelding onsdag morgen.

Tirsdag meldte DN og IntraFish at NTS, Mowi og Salmar hadde lagt inn bud på Salmonor, og at prisen kunne bli inntil tre milliarder kroner.

Transaksjonen planlegges finansiert med oppgjør i vederlagsaksjer og kontanter fra NTS. Det fusjonerte selskapet vil hete Salmonor.

Salmonor er en fullintegrert lakseoppdretter med 10 konsesjoner for oppdrett av
laks og med svært god operasjonell og finansiell historikk. Selskapet slaktet i 2020 cirka 13 000 tonn (sløyd vekt) og forventer i 2021 å slakte cirka 14 500 tonn.

Konsesjonene består av 7 ordinære konsesjoner, en visningskonsesjon og to FOU konsesjoner med samlet MTB på 7 968 tonn. Alle Salmonors lokaliteter ligger i
produksjonsområde 7 (Gamle Nord-Trøndelag med Bindal).

Salmonor
  • Lakseoppdretter nord i Trøndelag med en årlig produksjon på rundt 14.000 tonn i året
  • Hovedeier er familien Bondø på Rørvik
  • Omsatte for 636 millioner kroner i 2019. Driftsresultatet var 182 millioner kroner, mens bokført egenkapital var 639 millioner kroner.

Salmonor er delvis selvforsynt med smolt gjennom datterselskapet SalmoNor Settefisk AS og slakter fisken hos SalmoSea AS som allerede eies sammen med Midt-Norsk Havbruk. Salmonor omsatte i 2020 for NOK 614 millioner. Fisken selges gjennom det deleide selskapet Seaborn.

– Fusjonen av to sterke og kompetente havbruksselskap som SalmoNor og MNH, vil være en god industriell løsning som utløser betydelige synergier. Det sammenslåtte selskapet vil bygge videre rundt ansatte som er i selskapet i dag, og bidra til en videreutvikling av kompetanse og arbeidsplasser. For oss handler dette om å legge til rette for videre bærekraftig vekst og nye arbeidsplasser på kysten. Vi ønsker også i framtiden å være en tydelig samfunnsaktør som bidrar til å bygge livskraftige lokalsamfunn, sier daglig leder Vibecke Bondø i Salmonor i en pressemelding.