I boka The Rights of Indigenous Peoples in Marine Areas skriver forskere om hvordan urfolk fratas råderetten over sjøområder de tradisjonelt har brukt.

Boka er omtalt i en artikkel på nettstedet forskning.no. Artikkelen er produsert og finansiert av Norsk institutt for kulturminneforskning (Niku).

Einar Eythórsson fra Nikus nordområdeavdeling har sammen med Else Grete Broderstad, Camilla Brattland og Dorothee Schreiber skrevet et kapittel: Governance of Marine Space: Interactions between the Salmon Aquaculture Industry and Indigenous Peoples in Norway and Canada.

Nettstedet skriver at forskerne har undersøkt medvirkning, konflikter og konfliktløsning i møtet mellom havbruk og urfolk: sjøsamer i Norge og First Nations i British Colombia i Canada.