Rørtveit tek over roret etter Erik Osland, som har vore dagleg leiar for Osland Settefisk frå 2011 og fram til no. – Dette gjer han slik at han sjølv kan få meir