Terknologien vil komme akvakultursektoren inklusiv resirkuleringsanlegg (RAS) til gode. Forskningsarbeidet iprosjektet er finansiert