Det går frem av en pressemelding fra Nærings-og fiskeridepartementet torsdag.

– Havbruksnæringen produserer bærekraftig og sunn mat til en økende verdensbefolkning. Næringen er en av våre viktigste eksportnæringer. Med havbruksstrategien ønsker vi å stake ut kursen for fremtiden, og i dette arbeidet ønsker vi god dialog med næringen og organisasjonene, sier fiskeri- og sjømatministeren i meldingen.

Fiskeri- og sjømatministeren varslet tidligere i vinter at det skal legges frem en ny havbruksstrategi.