– Vi skal gjøre en omfattende gjennomgang av havbruksstrategien. Hva er status i næringen nå, og hvordan ser vi for oss veien videre, sier