Sjømateksporten
  • I oktober ble det eksportert sjømat (alle kategorier) for 10,4 milliarder kroner. Det er en nedgang i verdi på 5 prosent, eller 573 millioner kroner, sammenlignet med oktober i fjor.
  • Samlet sett er det hittil i år eksportert sjømat for 87,2 milliarder kroner. Det er på samme nivå som rekordåret i fjor. Historisk sett har sjømateksporten kun vært høyere i to enkeltmåneder tidligere enn i oktober i år, og det var i oktober og november i fjor.
  • Laksen er fortsatt den viktigste arten og sto for 62 prosent av hele eksportverdien i oktober.

  • Kilde: Norges Sjømatråd

– Frankrike har kjøpt 37 prosent mer laks enn i samme måned i fjor. Og det skjer til tross for delvis nedstengning på grunn av ny oppblomstring av koronasmitte. Dette er forskjellig fra covid-oppblomstringen i mars-april da salget til Frankrike gikk ned, sier analytiker Paul T. Aandahl i Norges sjømatråd til IntraFish.

I oktober var Frankrike Norges tredje største laksekunde, og landet er i hovedsak et konsummarked.

Volumet går en vei – opp

Omregnet til rund vekt (WFE) eksporterte Norge i forrige måned 138.676 tonn oppdrettet atlantisk laks. Det er 4 prosent mer enn i oktober i fjor.

– Volumutviklingen går bare én vei og det er oppover, hovedsakelig relatert til sesong, konstaterer Aandahl.

Den største og dominerende produktgruppen er fersk hel laks.

I juni eksporterte Norge 66.636 tonn fersk laks, produktvekt. I oktober var tallet steget til 99.919 tonn.

Veksten skjer samtidig som deler av verden, særlig Europa, innfører nye restriksjoner på innbyggernes bevegelsesfrihet. Myndighetene forsøker å hindre ytterligere smittespredning av covid-19 som brer om seg på nytt.

Kiloprisen 25 prosent ned

– Økningen i eksportert volum gir fallende eksportpris, sier Aandahl.

Paul T. Aandahl Foto: Norges sjømatråd

Eksportprisen er det som eksportørene får, det vil si snittprisen for alle størrelser som Statistisk sentralbyrå registrerer ved Norges grense.

Kiloprisen er ned rundt 25 prosent eller 16,07 kroner siden i juni. Da var den kroner 64,64 i snitt mot 48,57 i oktober.

– Vi får fortsatt drahjelp av ei svekket norsk krone, sier Aandahl til IntraFish.

Prisen på norsk fersk hel laks var 6 prosent lavere målt i kroner i oktober i år mot samme måned i fjor.

Målt i euro var kiloprisen 13 prosent ned til 4,45 i oktober i år mot samme måned i fjor.

Og målt i dollar var kiloprisen 8 prosent ned til 5,24.

De store er størst

– Sterkest økning i eksporten i volum er til de store europeiske markedene som foredler laks for videre eksport, opplyser Aandahl.

Han påpeker at dette er land som betaler lavere enn snittprisen. Her finnes foredlere for store supermarkedkjeder, som nettopp på grunn av sin størrelse, har stor forhandlingsmakt.

I en tabell (se nederst i artikkelen) har Aandahl rangert Norges 20 største laksemarkeder i oktober. Norge selger laks til over 100 land.

Sterkest er veksten til Polen som er det største laksemarkedet av alle og som bare har vokst og vokst gjennom hele pandemiåret 2020.

I oktober var veksten på Polen 22 prosent sammenliknet med samme måned i fjor.

Danmark i støtet

Danmark konkurrerer med Frankrike om andreplassen – som danskene tok i oktober etter en vekst i importen på 4 prosent. Danmark er stor på foredling av norsk laks og samtidig en hub for videre eksport.

Men Nederland er en hub for foredling og videre eksport. I oktober importerte nederlenderne 14 prosent mer laks enn samme måned i fjor. Lille Nederland var Norges femte største laksemarked i oktober, større enn Spania.

Laks i fiskedisk i et Carrefour supermarked i Nice i Frankrike. Foto: Nils Torsvik

Tvillinglandene

Spania og Italia er under vanlige omstendigheter to markeder som følger hverandre, med nokså lik utvikling.

– Men de responderer ulikt når det gjelder lakseimport under pandemien, sier Aandahl.

I volum var importen til Spania 3 prosent opp i oktober – og til Italia 9 prosent ned.

Sverige har svingt en del i år, men i oktober var eksporten din 9 prosent ned.

– Øst-Europa er tilbake på samme nivå som i fjor, konstaterer Aandahl.

EU tok 77 prosent av all norsk lakseeksport i oktober. EUs andel i fjor, året sett under ett, var 74 prosent.

Men i september i år var EUs andel enda høyere, 79 prosent.

Ned til Israel

Eksporten til Asia går tilbake eller er stabil.

I oktober i fjor gikk 16 prosent av norsk lakseeksport til asiatiske land. Prosenten i oktober i år var falt til 13.

Avdelingssjef Joo-Yong Shin viser fram norsk laks i supermarkedet E-Mart i Seoul, Sør-Korea. Arkivfoto: Are Kvistad

Aandahl har spesielt merket seg Israel som er Norges 15. største laksemarked. Eksporten dit går tilbake på grunn av økt konkurranse fra Chile, særlig når det gjelder frossen filet. Chilenerne selger til en betydelig lavere pris.

Utviklingen for norsk laks i Kina er fortsatt trist. Effekten holder seg fortsatt etter at det ble påvist spor av smitte på ei skjærefjøl for laks på Beijings største marked. Det er også påvist smitte i emballasje på forskjellige andre importerte utenlandske produkter, ifølge kinesiske medier.

– Men på Kina merker vi oss en vridning fra fersk norsk laks mot økt import av frossen laks fra Chile. Vi merker oss også økt konkurranse fra Australia, sier Aandahl.

Norsk lakseeksport går tilbake på Hongkong og Thailand, men holder seg stabil på Sør-Korea.

Tabellen viser Norges største laksemarkeder i oktober 2020, rangert etter verdi, i tusen kroner. Kvantum er oppgitt i tonn rund vekt (WFE):

* * Rund vekt tonn Rund vekt tonn Verdi 1000 KR Verdi 1000 KR Endring Endring
* År 2019 2020 2019 2020 rund vekt verdi
* Totalt 133 198 138 674 6 611 352 6 487 658 4 % -2 %
1 Polen 20 386 24 947 927 237 1 029 229 22 % 11 %
2 Danmark 11 322 15 558 495 434 619 874 37 % 25 %
3 Frankrike 11 847 12 349 570 562 596 028 4 % 4 %
4 USA 6 549 7 046 459 678 487 794 8 % 6 %
5 Nederland 8 010 9 133 381 678 437 381 14 % 15 %
6 Spania 8 712 8 967 427 620 430 703 3 % 1 %
7 Storbrit. 6 878 6 872 326 920 338 980 0 % 4 %
8 Tyskland 4 926 5 278 251 232 260 193 7 % 4 %
9 Italia 6 485 5 885 301 874 259 309 -9 % -14 %
10 Sverige 5 066 4 621 275 678 240 785 -9 % -13 %
11 Japan 3 568 3 671 226 309 202 142 3 % -11 %
12 Litauen 5 589 4 746 256 861 200 066 -15 % -22 %
13 Sør-Korea 3 331 3 324 197 827 183 788 0 % -7 %
14 Finland 3 393 3 686 140 316 139 240 9 % -1 %
15 Israel 3 049 1 985 161 754 105 739 -35 % -35 %
16 Ukraina 2 184 2 473 90 132 97 057 13 % 8 %
17 Thailand 1 908 1 539 95 742 70 994 -19 % -26 %
18 Belgia 1 168 1 159 67 123 67 946 -1 % 1 %
19 Kina 2 566 1 478 134 036 67 636 -42 % -50 %
20 Hongkong 1 701 1 075 93 185 57 534 -37 % -38 %

Kilde: Norges sjømatråd

Les også:

Koronapandemien presser lakseprisene ned mot produksjonskostnad

Lakseprisene holder seg på nivåer rundt årets laveste på rundt 40 kroner kiloen

Spanjolene velger laks i koronaens tid

Sjømat Norge vil ha sterkere satsing på bilaterale frihandelsavtaler

Analytikere: Europas andre korona-nedstengning vil ikke ramme lakseeksporten like hardt som den første

Norges markedsføring av laks er halvert på fem år

Eksporten av norsk laks holder stillingen – til tross for koronapandemien

Koronakrisen: Langtransportsjåføren Dirk ber om mer respekt og forståelse