Salmar Farming varslet Mattilsynet 20. november om mistanke om ILA på Storvika V. Mistanken bygger på positivt analyseresultat (PCR) fra Patogen. Det opplyses i en melding frå Mattilsynet fredag.

– Fisken på Storvika V ble flyttet fra lokaliteten Lekangsund II i august 2018. Det kan ikke utelukkes at fisken ble smittet med ILA mens den var på Lekangsund II. Lekangsund II er følgelig også båndlagt, basert på positiv prøve på lokaliteten Storvika V, opplyser Mattilsynet.

For å forhindre eventuell smittespredning er lokaliteten pålagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. Dersom mistanken blir bekreftet vil Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten.

– Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås, skriver de i meldingen.

Storvika V ligger i overvåkningssonen i et kontrollområde etablert ved ILA-utbrudd på Kvitfloget i juni 2017. Mattilsynet vil vurdere utvidelse av kontrollområdet dersom ILA-mistanken på Storvika V bekreftes.

Infeksiøs lakseanemi (ILA) forårsakes av et virus som kan føre til sykdom hos laks. Regnbueørret kan bli smittet, men utvikler vanligvis ikke symptomer på sykdommen ILA. Viruset er ufarlig for mennesker.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – følg oss på Facebook,Linkedin ogTwitter, ellerabonner på vårt daglige nyhetsbrev.Her finner du ett sett med ordforklaringer for næringen.